گزارش تصویری بازدید مدیرتامین اجتماعی زابل از کارخانه آویسا پارسه

ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

ارزش های سازمانی آویسا پارسه زابل

رضایتمندی مشتریان

موفقیت ما رضایتمندی مشتریان مان است

کارکنان شایسته

کارکنان شایسته (علاقمند به یادگیری و کارتیمی، متعهد، پاسخگو، مسئولیت پذیر، خلاق و نوآور) به عنوان مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه فراسان تلقی می شوند

رضایت سهامداران

رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی ، فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی تامین می گردد

تامین کنندگان و شرکای تجاری

 تعامل با تامین کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت می گیرد

کار تیمی

ما اعتقاد داریم دستیابی به اهداف با کار تیمی و همکاری کارکنان با سرعت و قدرت بیشتری محقق خواهد شد.

نتیجه گرایی

دستیابی به نتایج بدون کاهش کیفیت هدف اصلی می باشد

آیا مایل به همکاری با ما هستید؟ ارتباط با ما